1. .
    aldatmak suretiyle çapkınlık yapmak, hovarda olmak, eli işte gözü oynaşta * olmak.
    ... profendure