1. 1.
  tanpınar'ın

  Ne içindeyim zamanın,
  Ne de büsbütün dışında;
  Yekpare, geniş bir anın
  Parçalanmaz akışında

  şiirini akıllara getirir.
  ... afrasiyap