1. 1.
  pilotmont düşünce fırtınası günlerinin bir başka konusu.
  bugünlerde bütün düşünceleri yıkasım var. tabi düşünce bazında. yoksa yapıcı biriyim.

  lakin, şu an hazırlık yapıyorum. yazıcam bi süre sonra.
  ... pilotmont 1
 2. 2.
  şimdi e=mc2 den yürüycez.
  e=mc2 formülü gerçektir. neden gerçektir. adamlar atom bompasıyla, maddeyi enerjiye çevir di mi? evet çevirdi. ha girdiler ve çıktılar birbirini tuttu mu? onu bilmiyoruz. kendilerinin de ölçtüğünü sanmıyorum. ancak hesapla bulmuşlardır. yani 1 gram maddeyi parçaladığında formüldeki kadar enerji çıktı mı? onu kastettim. neyse.

  bu formül gerçek olduğuna göre, birimlerden gidelim. formülü birim olarak yazalım.
  kg x m2/s2=kg x m2/s2
  görüldüğü üzere inkar edilemez bir eşitlik olan aynştayn ın enerjinin maddeye dönüşüm formülünde, zaman olmazsa olmazdır.

  şimdi belli kabuller yaparak zamanın bir madde ya da enerji gibi bir varlık olduğunu ispatladık.
  neydi o kabuller?
  aynştayn ın enerjinin maddeye dönüşüm formülünü doğru kabul ettik.
  atom bompasında parçalanan maddenin bu formüle uygun miktarda enerji ortaya çıkardığını kabul ettik.

  gelelim handikaplara. ya aynştayn ın bu formülü eksik veya yanlışsa ya da çıkan enerji miktarı bu formüldekinden farklı ise? işte o zaman gene zaman diye bişey yok konusuna döneriz.

  yani aslına bakarsanız, zamanın varlığı konusunda kendimi tam inandıramadım. o yüzden derine ineyim biraz.

  enerji madde dönüşüm formülünden zamanı çekmeye çalışalım bakalım ne çıkacak.
  c2=e/m devam edelim.
  c=(e/m)üzeri 1/2 c yi yani hızı acalım.
  km/s=(e/m)üzeri 1/2 buradan s yi yani zamanı çekelim. çevirme katsayıları ihmal edilmiştir.

  1/s=(e/m)üzeri 1/2/km buradan, saniye yani zaman,
  s=km/(m/e)üzeri 1/2 çıkıyor.
  yani diyor ki formül;

  alınan yolu km yi yani kütlenin karekökü ile çarpıp hepsini enerjinin kareköküne bölersen zamanı bulursun. zamanın matematik ifadesi bu yani.
  kütlenin ve enerjinin karekökü kavramlarını bilmiyoruz. gözümüzde canlandrımak zor. iki tarafında karesini alalım.

  s2=km2 x e/m

  gene yorumlara dalalım.

  yani formüle göre km2 yani enerjinin etkin olduğu alanda, enerjinin içindeki kütleyi çıkarırsan zamanın karesini bulursun.
  enerjinin içindeki kütleyi çıkarırsak ta ışık kalır.
  yani formülden çıkana göre bir alanda etkin olan ışıkla alanın çarpımı, zamanın karesidir.

  şimdi burda dikkat çekici bir nokta var. uzay dediğimiz nedir alandır. alan denince akla uzayzaman geliyor. ona yaklaştık galiba.
  ayrıca formül diyor ki, bir alanı ışıkla birleştirirsen yani ışıtırsan zaman akmaya başlar.
  ışık olmazsa zaman olmaz.
  şu çift yarık deneyindeki elektronların gözlenip gözlenmemeye göre farklı hareket etmesine geliyor, galiba iş.

  yazdıklarımın son kısımlarında zorlama ve matematiğe uygun olmayan yorumlar var farkındayım da. geliştirip düzeltiriz.

  ayrıca zamanın karesine ulaştık. kendisine değil. hakkar nedir ki zamanın karesi.
  ... pilotmont 1
 3. 3.
  bunu söyleyebilmek için ilk önce gerçek nedir bunu söylemek gerekiyor.

  felsefeye göre gerçek, fikirlerin artık anlamını yitirdiği nokta demektir. tüm gerçekler, gerçek olduğunu ispat edebilmek için kanıta muhtaçtır, bu nedenle gerçekliği kanıtlanamayan her konu sadece bir teoriden ibarettir.

  şimdi zaman konusuna geleyim sayın yazarlar.

  insanlık olarak elimizdeki verilerle göre zaman kavramını değerlendirdiğimizde, yukarıda bahsettiğim nedenden dolayı henüz kesin olarak zaman vardır denemez.
  çünkü;
  cern'deki bilim insanlarının yaptıkları deneylerin sonuçlarından elde edilen verilere göre, evrenin dahi gerçekte var olduğu henüz ispatlanamadı. bu nedenle zamanın gerçek olduğunu ispatlayabilmek için, öncelikli olarak evrenin gerçek olduğunu ispat edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
  ... yusuf reis
 4. 4.
  zamanı değilde karesinin matematik ifadesine yaklaştık galiba.
  falla her türlü eleştiri başım üstüne. taktım ben buna.
  ... pilotmont 1
 5. 5.
  --spoiler--
  Ne içindeyim zamanın, Ne de büsbütün dışında;
  Yekpare, geniş bir anın Parçalanmaz akışında.

  --spoiler--

  şairin yekpare dediği zamanın mekanın ayrılmazlığı.
  1 ... judas