1. 1.
    içinde bulunulan vaktin kız düşürme ve kaldırma vakti olduğunu belirten ifade.
    ... john misty