1. 1.
  özel görelilik teorisinde, ışık hızının tüm referans sistemlerinde aynı olması ile açıklanan terim.
  (bkz: time dilation)

  konuyla ilgili ayrıca;
  (bkz: length contraction)
  (bkz: twin paradox)

  sabit bir referans sistemine göre hareket halinde olan bir gözlemciye göre saat, sabit olan gözlemciye göre daha yavaş ilerler. bu, aynı yerde gerçekleşen iki ayrı olay arasında geçen zamanı, hareket halindeki gözlemcinin sabit olan gözlemcinin ölçtüğünden daha uzun bir süre olarak ölçmesi anlamına gelir.

  bir muon'un ortalama yarılanma ömrü 2.2 mikrosaniye iken, muon'a göre ışık hızının 0.995 katı bir hız ile hareket eden bir gözlemci muon'un 22 mikrosaniyede yarılandığını görür.

  bu örnekte hareket halindeki gözlemci duran gözlemciye göre 10 kat daha uzun bir süre ölçmüştür, yani hareket halindeki gözlemciye göre zaman genişlemiştir; eleman time dilationlara gelmiştir bir anlamda.

  iki olay arasında geçen süre biliniyor ve bu olayların gerçekleştiği referans sistemine göre belli bir hızla hareket eden gözlemcinin bu süreyi ne kadar ölçtüğü bilinmek isteniyorsa, time dilation constant adı verilen çarpan ile bu süreyi çarpmak yeterli olacaktır. gamma çarpanı olarak da bilinen bu çarpan karekök içerisinde 1 eksi hızın karesi bölü ışık hızının karesidir.

  iki olay arasında geçen süre ancak olayların geçtiği referans sisteminde ölçüldüğünde en kısadır. bu sisteme göre en yüksek hızla hareket eden bir gözlemci en uzun süreyi bulacaktır.
  1 ... rosalux
 2. 2.
  saate hızlıca göz atıp göstergenin çok az da olsa yavaş ilerlediğine şahit olunması olayı.
  ... notrinova
 3. 3.
  zaman gaz yapmaz.
  insanın gazını alır.
  zamanın her tiktak darbesiyle ölümsüzlük gazını atan insanlarız.
  ... turkpence
 4. 4.
  deneysel olarak ispatlanmış örneği henüz kitlelerce müşahade edilmemiştir.
  ... rubberman