1. 1.
    Gay olmalarından mütevvellit eşcinsel ilişkidir. iğrenilesidir.
    ... bim kamyoncusu