1. 1.
    Bi öğrenenemiş ya. Kürt gibi ingilizcesi var.
    ... knight of jerusalem