1. 1.
    (img:#1638930)
    2 -2 ... leyte
  2. 2.
    atatürk millet açken içkiye para harcamıştır.
    -1 ... orantisiz zeka 4