1. 1.
    Yutıbır olmak ile eşşekler gibi çalışıp bi yerlere gelmenin mukayesesidir. Yutıbır olmanın daha çok değere bindiği ülkemizde ötekisi ameleliktir. Kısa vadede parayı gömersiniz ötekinde ölene kadar çalış. itibar desen zaten yoktur. Kadir babamız zamanında lanet olsun atom fiziğine de profesörlüğüne de it kopuk olacam demişti de dinleyen olmamıştı.
    1 ... anima mundi