1. 1.
    darbeci yurtta sulh konseyinin bir üyesi olan kadına oy verip onu başkan yapmaktır.
    1 -4 ... teist