1. .
  yurtsever cephe inisiyatiflerinden biri

  --spoiler--
  "AB üyeliğinin ülkemize refah, mutluluk değil yoksulluk ve bağımlılık getireceği, var olan eşitsizlikleri daha da büyüteceği açıktır çünkü AB emperyalizmin birliğidir. Ülkemizin dört bir yanındaki kamusal zenginlikleri, emekçi halkımızın alınteriyle oluşturulan sanayi kuruluşlarının, yerli ve ulus ötesi sermayeye katılması, çok uzun mücadelelerle kazanılan sosyal hakların bir bir tasfiye edilmesi bu sürecin sonuçları olarak karşımıza çıkmıştır. Son dönemde SEKA fabrikasının kapatılmak istenmesi, SSK hastanelerinin sağlık bakanlığına devredilerek özelleştirme sürecine sokulması, Köy Hizmetlerinin kapatılması, Tekel fabrikalarının özelleştirilmesi hep bu sürecin sonuçlarıdır. Önümüzdeki süreçte emeğe yapılan bu saldırı daha da hızlanacaktır. AB'nin emekçilerden istediği; bu sürecin ekonomide verimlilik ve devletin gereksiz yüklerden arınması olarak algılanması hiç bir direnç gösterilmemesidir. Bu sahtekarlığa geçit vermeyeceğiz. Patronların çıkarlarına çocuklarımızın geleceğinin karartılmasına, ülkemizin her yanının sermaye egemenliğine girmesine dur diyoruz. Yerli işbirlikçilerin, gözünü para hırsı bürümüş tefecilerin yağmasına izin vermiyoruz. AB'ye karşı oluşmaya başlayan saflaşmaya yurtseverlik damgası vurmak için yola çıkıyoruz. Evimize girmeye, nice emeklerle elde ettiğimiz değerlerimizi çalmaya çalışan hırsızlara kapı dışarı diyoruz. AB'nin getireceği demokrasi zenginlerin demokrasisidir, bu emperyalist birliği bize bir cennet gibi sunmaya, birlik ülkelerindeki yoksulların, evsizlerin, işsizlerin varlığını gizlemeye çalışıyorlar; anlatacağız. yalanlarını teşir edeceğiz. AB ülkelerindeki sosyal hakların hızla tasviye edildiğini, çalışma saatlerinin uzatıldığını, ücretlerin düşürüldüğünü emekçilerin yaşam standartlarının sürekli gerilediğini göstereceğiz. AB'nin tarımımızı bir yıkıma götürdüğünü, Tekellere bağlı kılmak istediğini, IMF ile kol kola bu süreci hayata geçildiğini emekçi halkımıza bildireceğiz. Birliğe üyeliğinin; demokrasive insan hakları getireceği yalandır, aydınlarımızın bir bölümünün böyle bir beklenti içerisine girmesinin hiç bir temeli yoktur, kapitalist-emperyalist bir birlikte parası olanın hakkı olur, olanda budur.

  AB'nin emeğe serbest dolaşım hakkı vereceği yalanlarını, serbest piyasa denilen orman kanununun birliğin merkezinde olduğunu ve bu olgunun hayatın her alanın da eşitsizlik ve bağımlılığı yeniden ürettiğini en geniş kesimlere anlatmanın çabası içinde olacağız. Bu emperyalist birliğin emekçilerin parası ölçüsünde eğitim ve sağlık hizmeti almasını dayattığını, üniversitelerdeki bu zihniyet ile birer iletmeden farksız hale getirildiğini, adeta bir alışveriş merkezi yapılmak istendiğini teşir edeceğiz. Irak'taki yoksul, çaresiz insanların üzerine yağdırılan bombalarda Avrupalı emperyalistlerin de payı olduğunu, işgale onlarında ortak oldğunu vurgulayacağız. AB ülkelerinin dünyadaki en büyük silah satıcılarından olduğunu, AB'nin NATO ile kan kardeşi olduğunu biliyoruz. Ülkemizi AB kapılarında süründürülmesini içimize sindiremiyoruz. Yazılı ve görsel basının sermayenin hizmetini, bu süreci desteklediği, aklımızı işgal etmeye çalıştıkları ortadadır. Emekçi halkımıza tüm bunları anlatacağız.

  Hayatın her alanında bizi teslim almak isteyen AB ile mücadele edeceğiz.

  Emperyalizme karşı cephe örüyoruz. Bu mücadelede yaratıcılığımızı kullanacağız, bizler biliyoruz ki; AB karşıtlığı günden güne büyüyecek, güçlenecek.
  Bu inanç ve kararlılıkla yola çıkıyoruz. Tüm emekçileri, aydınları, geleceğimiz olan yurtsever öğrencileri bu mücadeleye katılmaya, sesimi yükseltmeye davet ediyoruz.
  AB'ye geçit yok! Bu memleket bizim.

  Kurucular:
  Aytül Tezel Emekli, Fikret Sezen;
  Mehmet Tezel Emekli, Eftal Yıldırım Hekim
  --spoiler--

  kaynak: http://www.yurtsevercephe.org/
  1 -1 ... steril mikrop