1. 1.
  yurtsever cephe inisiyatiflerinden biri.

  --spoiler--
  Kuruluş Çağrısı

  Avrupa Birliği'ne üye ülkeler ve Türkiye'deki AB'ciler, memleketi tehdit etmeye devam ediyor. Gün geçtikçe bu tehdit büyürken, Türkiye halkı tarihinde yaşamadığı bir utanç evresine zorla sürükleniyor. Utancın kaynağı ve AB'nin asıl amacı bellidir: Türkiye'yi ya kendilerine ekonomik-siyasal yönden tam bağımlı bir ülke haline getirecekler; ya da bir süre sonra Irak'ta olduğu gibi hayal ürünü nükleer silahları, deneyimli dostu ABD ile, topraklarımızda arayacaklar yani geleceğimizi çalacaklar, memleketi elimizden alacaklar.

  Bizler, bu ülkenin gerçek sahibi olan yurtsever emekçiler, bu ihaneti engelleme sorumluluğu ile biraraya geldik ve emperyalizme karşı güçlü bir duvar öreceğimize inanıyoruz.

  inanıyoruz; çünkü AB ülkelerinde yoksulluk, işsizlik, açlık hızla artarken, AB'nin Türkiye'ye adalet, iş ve aş getirmeyeceğini biliyoruz. Birçok ülke halkının birbirine düşman edilmesinde aktif rol alan AB ülkelerinin, Türkiye'ye barış getirmeyeceğini söylüyoruz. Tarımımızı çökertenler, sanayimizi yıkıma uğratanların IMF gibi emperyalist kuruluşların yanı sıra AB ülkeleri olduğunu görüyoruz. Sağlık ve eğitim hizmeti gibi en temel insani ihtiyaçların "yurtdışındaki abilerden" gelen buyruklarla nasıl birer ticari hizmete dönüştüğünü yaşıyoruz. AB Anayasasını okuduğumuzda, sermayenin emekçileri daha fazla sömürmesinin önünü açan bir düzenleme olduğunu anlıyoruz. işsizi bol memleketimizin gençleri haritada yerini dahi bilmediği topraklara AB ve ABD'nin çıkarları doğrultusunda üç kuruşa işgal gücü olarak gönderirken, anaların kuruş hesabı yapmadığını, yüreklerinin nasıl yandığını hissediyoruz. Türkiye'nin gerçek sahipleri biz işçiler, emekçiler, kalemini/fırçasını sermayeye kiralamayan sanatçılar; AB'nin hukuk sistemine getireceği yıkımın karşısında duran ilerici avukatlar; bağımsız Türkiye'de parasız eğitim ve sağlık hizmeti vermek isteyen öğretmenler, doktorlar; emperyalistlerin çıkarı için kardeş halklara kurşun atılmasını içine sindiremeyen emekli askerler; ülkesine karşı sorumluluk duyan öğrenciler ve akademisyenler olarak Avrupa Birliği'ne karşıyız. insanlığımıza, onurumuza, aklımıza ve memleketimize sahip çıkmak için AB'ye karşı çıkıyoruz. Karşı çıkmakla yetinmiyor; bunun için biraraya gelerek mücadele ediyoruz.

  Biz Balıkesir'li yurtseverler birlikte düşünüyor, birlikte üretiyor ve birlikte karşı duruş sergiliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki yurtseverlerin örgütlenerek çoğaldığı bu dönemde bizler de, Balıkesir'de anti emperyalist mücadelenin toplumsallaşmasını sağlayacağız. Balıkesir Susurluk skandalı, çetecilerin taşocakları, körfezdeki toprakların yabancılara satışı gibi karanlık ilişkilerle değil; yurtsever emekçi halkın bu yağma düzenine karşı vereceği mücadele ile tanınacaktır. Bu hedefler doğrultusunda Balıkesir yurtsever inisiyatifler yola çıkmıştır ve bütün yurtseverleri birlikte mücadele etmeye çağırmaktadır.

  Ali Özgür Kama (Müzisyen)
  Bayram Kara (işçi)
  Bülent Acar (Tarım emekçisi) Partili
  Cemil Yurtman (Gazeteci)
  Güngör Varlı (Tiyatro Yönetmeni)
  Hakan Topal (Avukat)
  Semih Akyazı (Emekli Asker) Partili
  Esen Karabulut (Esnaf)
  Ismail Tek (Emekli Öğretmen)
  Seyhan Tekin (Sağlık Emekçisi)
  Osman Nuri Gülder (Öğretmen)
  Özlem Gülder (Lise Öğrencisi)
  Kahraman Aynacı (Üniversite Öğrencisi)
  --spoiler--

  kaynak : http://www.yurtsevercephe.org/
  ... steril mikrop