1. .
  yurtsever cephe inisiyatiflerinden biri.
  --spoiler--
  19 Ekim Çarşamba günü Ekin Sanat Tiyatrosu'nda Ankaralı üniversite öğrencileri kararlılıklarını ve coşkularını birleştirdiler. Gazi'den, Ankara Üniversitesi'nden, ODTÜ'den, Hacettepe'den, Bilkent'ten öğrenciler, emperyalizmin saldırılarına karşı eşit, özgür bir ülkenin kuruluşu için okullarında mücadeleyi büyütme kararlılıklarını paylaştılar.

  Ankara Öğrenci inisiyatifi Kuruluş Toplantısı, yurtsever şairlerden okunan dizelerle başladı. Deniz Gezmişlerin avukatı Halit Çelenk'in ve Yunanistan'dan KNE'li komünist gençlerin toplantıya gönderdiği mesajların okunması Ankara Öğrenci inisiyatifi'nin kuruluş toplantısına katılan öğrencilere güç kattı.

  TKP'li Öğrenciler adına ODTÜ inşaat Mühendisliği Öğrencisi Utku Çakır konuşmasında Ankara'nın farklı fakültelerinde inisiyatiflerde örgütlenen öğrencilerin bir çatı altında daha güçlü bir biçimde mücadele etmek için bir araya geldiğini belirtti ve sesimizin kısa zamanda büyüyüp duymak istemeyenleri sağır edeceğinden, bu sese yüzünü dönenlerin ise bu cephenin saflarında yerini alacağından emin olunması gerektiğini vurguladı. AKP'nin özelleştirmeci, gerici, işbirlikçi karakterine karşı koyulması gereken kimliğin yurtseverlik olduğunu belirterek, kapitalizmin dayanılmaz koşullarına karşı sosyalizmin ülkenin gerçek kurtuluşu olduğu vurgusuyla konuşmasını bitirdi.
  Ankara Yurtsever Akademisyenler inisiyatifi adına konuşan Çağdaş Sümer'in "Bizler buraya, ağabeyiniz, kardeşiniz olarak sizinle mücadelemizi ortaklaştırmaya geldik" diyerek söze başladı ve "üniversitelerdeki hocalarınızın sizlerden öğrenecekleri çok şey var, onlara yurtseverliği anlatmanız, mücadele etmeyi öğretmeniz gerek." dedi. Bizim cephemizin ne liberallerin ne de milliyetçilerin cephesi olmak zorunda olmadığını; bizim cephemizin adlı adınca Yurtsever Cephe olduğunu vurgulayarak konuşmasını tamamladı. Yurtsever Cephe Ankara Öğrenci inisiyatifi kuruluş etkinliğinde, Sağlıkçılar inisiyatifi ve Mimar, Mühendis ve Plancılar inisiyatifi'nden toplantıya katılan temsilcilerin yaptığı konuşmalarda paylaştıkları deneyimler salondakiler için ön açıcı oldu. Nâzım Kültürevi Müzik Topluluğu da kuruluş toplantısına hepbir ağızdan söylenen marşlarla katıldı. Giderek artan bir coşkuyla devam eden etkinlik, temsilcilerin sahneye çıkarak salona kendilerini tanıtmalarıyla devam etti. Üniversitelerde seçilen temsilcilerin, Öğrenci inisiyatifi Yürütme Kurulunu oluşturması kararı tüm salonun onayına sunuldu.
  Ankara Öğrenci inisiyatifi'nin kuruluş kararı salondaki öğrencilerin alkışlarıyla onaylandı. inisiyatif kuruluş deklarasyonu Yurtsever Cephe Ankara Öğrenci inisiyatifi Yürütme Kurulu üyesi Özge Giritli tarafından okundu. Kuruluş toplantısı, salondan yükselen coşku dolu sloganlarla birlikte son buldu.
  --spoiler--

  kaynak: http://www.yurtsevercephe.org/
  4 ... steril mikrop