1. 1.
  tasavvuf edebiyatının içinde arı türkçeyle yazılmış. muhteşem şiirlerdir.
  ... onyedibucuksantimetre
 2. 2.
  lim ilim bilmektir
  ilim kendin bilmektir
  sen kendini bilmezsen
  bu nice okumaktır.
  ... onyedibucuksantimetre
 3. 3.
  çıktım erik dalına,
  anda yedim üzümü.
  bostan ıssı* kakuyub,*
  der 'ne yersin kozumu.*'

  ayrıca söz ola şiiri tek kelimeyle mükemmeldir.
  ... bozden
 4. 4.
  ben yürürm yana yana
  aşk boyadı beni kana
  ne akîlem ne divâne
  gel gör beni aşk neyledi

  gâh eserim yeller gibi
  gâh tozarım yollar gibi
  gâh akarım seller gibi
  gel gör beni aşk neyledi

  akarsularım çağlarım
  dertli ciğerim dağlarım
  şeyhim anuban ağlarım
  gel gör beni aşk neyledi

  ya elim al kaldır beni
  ya vaslına erdir beni
  çok ağlattın güldür beni
  gel gör beni aşk neyledi

  ben yürürüm ilden ile
  şeyh anarım dilden dile
  gurbette halim kim bile
  gel gör beni aşk neyledi

  mecnun oluban yürürüm
  o yâri düşte görürüm
  uyanıp melûl olurum
  gel gör beni aşk neyledi

  miskin yunus bîçâreyim
  baştan ayağa yâreyim
  dost ilinden âvâreyim
  gel gör beni aşk neyledi

  (bkz: gel gör beni aşk neyledi)
  ... bassavci
 5. 5.
  Gelen geçer, konan göçer şiirinden:

  Bu dünya kimseye kalmaz, anadur ölümün zinhar
  Kaçan kimse gider gelmez, anadur ölümün zinhar

  Gelen geçer, konan göçer, nasip oldukça yer içer
  Ecel ömre kefen biçer, anadur ölümün zinhar

  Üstüne çün çöker dağlar, ecel gelir dilin bağlar
  Kalır bu bahçeler bağlar, anadur ölümün zinhar

  Kefen donun ola toprak, bitiser üstünde yaprak
  Dola gözlerine toprak, anadur ölümün zinhar

  Nice cem'ettin ise mal, alır varislerin filhal
  Sinde sen çekersin vebal, anadur ölümün zinhar

  Pes anı sanma malındır, haram ise vebalindir
  Helal ise sualindir, anadur ölümün zinhar

  Kalır ayruklara malın, seninle gider amalin
  irişmez bir pula elin, anadur ölümün zinhar

  Geri gelmez varan anda, kalır ol karannu sinde
  Sevap işleyu gör bunda, anadur ölümün zinhar

  Günahkarsın günahın çok, günah için bir ahın yok
  Varacak gayrı rahın yok, anadur ölümün zinhar

  Yunus tak boynuna bendi, sonra halka ver bu pendi
  Cihandan kes bu payvandı, anadur ölümün zinhar
  ... senben22
 6. 6.
  Ebu sud efendinin demesine göre bu şiirleri okuyan kafirdir. Evet.
  ... aydin oglu firar
 7. 7.
  Ebu Suud efendinin (papucumun efendisi) kendisi çok müslümandı ya.

  O kim ki Anadolu nun alimine laf söylüyormuş.
  ... senben22
 8. 8.
  Acep şu yerde varm'ola
  Şöyle garip bencileyin
  Bağrı başlı gözü yaşlı
  Şöyle garip bencileyin

  Gezdim Rum ile Şam'ı
  Yukarı illeri kamu
  Çok istedim bulamadım
  Şöyle garip bencileyin

  Kimseler garip olmasın
  Hasret oduna yanmasın
  Hocam kimseler duymasın
  Şöyle garip bencileyin

  Söyler dilim ağlar gözüm
  Gariplere göynür özüm
  Meğer ki gökte yıldızım
  Şöyle garip bencileyin

  Nice bu dert ile yanam
  Ecel ere bir gün ölem
  Meğer ki sinimde bulam
  Şöyle garip bencileyin

  Bir garip ölmüş diyeler
  Üç günden sonra duyalar
  Soğuk su ile yuyalar
  Şöyle garip bencileyin

  Hey Emre'm Yunus biçare
  Bulunmaz derdine çare
  Var imdi gez şardan şara
  Şöyle garip bencileyin

  bestelendiğinde insana müthiş huzur veren şiirlerdir! yobazları bırakınız; gerçek islamiyet, hoşgörü ve tevazuyla sevdirilir insanlara!
  ... komunist musluman
 9. 9.
  sular hep aktı geçti
  kurudu vakti geçti
  nice han nice sultan
  tahtı bıraktı geçti
  dünya bir penceredir
  her gelen baktı da geçti.
  ... modeste