1. 1.
    Büyük çoğunluğu gay olduğu içindir.
    ... hms ulysses