1. 1.
    OSMANLININ TOPRAKLARI ÇOK GENiŞ OLDUĞU iÇiN VE DÜŞÜŞ DÖNEMiNDE OLMASI NEDENiYLE iSTER iSTEMEZ HER BÖLGEYE YETiŞEMEMiŞ VE BAZI BÖLGELERi iHMAL ETMEK ZORUNDA KALMIŞTIR. OSMANLININ SiLAH KARŞILIĞI BATUMU RUSYAYA VERMESi DE BUNA BiR ÖRNEK. O YÜZDEN HEP ŞUNU SÖYLÜYORUM NE YAPIN EDiN PARAYI KONTOL EDiN BAK YAHUDiLERE ADAMLARDA BOK GiBi PARA VAR. DÜNYAYI iSTEDiKLERi GiBi ŞEKiLLENDiRiYORLAR.
    ... rebel12