1. 1.
    yumurta ısıtıldığında esasında fiziksel bir "katılaşma" geçirmez. Çünkü katılaşma fiziksel bir tanımdır ve her "sertleşme", "katılaşma" anlamına gelmez. Yumurtanın katısı olarak bildiğimiz şey, esasında daha çok "camsı" bir niteliktredir; dolayısıyla "ısıtınca katılaştı" demek pek doğru olmaz. Bunun sebebi de albumeni (yumurtanın beyazını) oluşturan ovalbumin isimli albumin tipi zincir proteinlerinin soğukta yuvarlak kütleler halinde katlanmalarından kaynaklanmaktadır. Yumurta soğukken, bu proteinler birbirlerinin üzerinden kayarak sıvı benzeri bir davranış sergilerler. Ancak ne zaman ki ısıtılarak bu proteinlerin 3 boyutlu yapıları bozulur ve proteinler dallı budaklı bir yapı oluştururlar. Bu yüzden birbirleri üzerinden serbestçe kayma yetisini yitirirler ve protein zincirlerinin dalları birbirlerine kenetlenerek toplam yapıyı hareketsiz bir hale getirirler. Bu yüzden ısınan yumurtanın yapısı hareketsizleşir "katılaşır" demekten daha doğru olacaktır.

    Kaynak:https://evrimagaci.org/yu...ilasmasi-gerekmez-mi-1245
    3 ... birbilinmeyenlidenklem