1. .
  yeni dünya düzeni ve iletişim teknolojilerindeki gelişime koşut olarak doğmuş, belirli metafizikler üstüne kurulmuş politik akımlardır.
  (bkz: neo-naturalizm)
  (bkz: teknolojizm)
  (bkz: ekonomizm)
  (bkz: kültüralizm)
  (bkz: neo-profesyonalizm)
  ... cavit