1. 1.
    toplum içinde özel bir yaşam biçimi, zevkleri, alışkanlıkları olan küçük bir elit grubun sahip olduğu kültürdür. karşıtı için (bkz: yaygın kültür)
    #315558 :)
  2. 2.
    (bkz: burjuva kulturu)
    #394497 :)