1. 1.
    ağır bir sorumluluk taşıyan insan, bu durumdan kurtulmadan keyif çatamaz.
    ... worldlike