1. 13.
  1 yaşam sözü’yle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz. 2 yaşam açıkça göründü, o’nu gördük ve o’na tanıklık ediyoruz. baba’yla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz yaşam’ı size duyuruyoruz. 3 evet, sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye gördüğümüzü, işittiğimizi size duyuruyoruz. bizim paydaşlığımız da baba’yla ve oğlu isa mesih’ledir. 4 bunları size, sevincimiz tam olsun diye yazıyoruz.
  -2 ... apple fanboy
 2. 12.
  Yahudiler, isa'ya zina ederken yakalanmış bir kadın getirmişler ve Musa peygamberin bu gibilere recm cezası verdiğini ileri sürerek buna ne diyeceğini sormuşlardır. isa onlara, "içinizde günahsız olan önce taş atsın" deyince başta yaşlılar olmak üzere, birer birer dışarı çıkıp isa'yı yalnız bıraktılar. Kadın ise orta yerde duruyordu.isa doğrulup ona, "Kadın, nerede onlar? Hiçbiri seni yargılamadı mı?" diye sordu.Kadın, "Hiçbiri, efendim" dedi. isa, "ben de seni yargılamıyorum" dedi. "Git, artık bundan sonra günah işleme!" [(Yuhanna 8/3-11)
  2 ... iremga
 3. 11.
  doğruluğu konsil tarafından (yani ortadoks hıristiyanlığı *) onaylanan incillerden birinin adıdır. esasen dört incil de hemen hemen birbirinin aynıdır. peş peşe matta, luka, markos, yuhanna versiyonlarını okuyunca içeriğinin pek değişmediğini görürsünüz. esasen her ne kadar Kur'an incil'in değiştirildiğini söylese bile, samimi bir hıristiyan -iyi bir insan olabilmek için- incilin yol göstericiliğinden faydalanabilir ve 'baba' ifadelerinin 'mecaz' olduğunu anlayarak tevhide ulaşabilir. belki de o yüzden allah bakara suresinde insanlığa -din farkı gözetmeksizin- şöyle seslenir:

  kurtuluşa erenler:

  -tevhidi, yani allahın tek olduğunu kabul etmek.
  -iyi işler yapmak.
  -ahirete inanmak.
  ... jean piaget
 4. 10.
  isa'nın havarilerinden yahudi asıllı olan, onikiler meclisinden havaridir.
  1 ... jonycooker
 5. 9.
  incil'in Yuhanna, 1,2,3, Yuhanna ve Vahiy bölümünü yazmıştır. isa'nın havarilerinden biridir. Patmos adasında ölmüştür.
  ... togrul39
 6. 8.
  isa nın onikiler diye de bilinen 12 havarisi içerisinde en efemine, kadınsı olanı. leonardo da vinci'nin onaltıncı asırda tuvale aktardığı, son akşam yemeği adlı tablosunda, isanın sağ yanında ve bir v(rahmi simgeler) işareti çıaracak şekilde, ağabeyine yaslanmış şekilde duran kişidir. ancak ne var ki, bazı septik komplocular, isanın hemen sağ yanındaki kişinin, yuhanna değil de; mecdelli meryem olduğunu söylerler. son akşam yemeğinde, aklındaki farklı varyantlı düşünceleri kiliseye karşı açığa vuramayan da vinci, bu tablsounda, isa'nın eşi olabileceği söylenen maria magdalena'yı oraya yerleştirerek, herkesin bildiğinden farklı şeyleri biliyor olabileceği düşüncesini akıllara kazıyor.

  bu idaanın doğrulanabilir ve yanlışlanabilir yönleri var. hemen hemen her hristiyan apokrif kaynağında efemine olarak anlatılan yuhanna, sakalsız ve bebek yüzlüydü. ayrıca, hem medusa hem de mecdelli meryem'i anımsatan saçları vardı. bu sebepten, isa'nın yanında oturan kendisi değil de, meryem olabilir.

  eğer meryemse de, gerdan kısımları kadını anımsatmasına karşın, gögüsleri yoktur. oysa kadınsı bir işaret olarak, bunun olması gerekirdi. ince ve kısa omuzlu yuhanna, kadınsı yanlarıyla orada gibi.
  1 ... angry man
 7. 7.
  (bkz: yuhannesburg)
  1 ... embesilite
 8. 6.
  isa'nın 12 havarisinden bir tanesi. zamanında romalılardan kurtulup türkiye'de ölmüştür.
  ... firicher
 9. 5.
  4 incilden en "heterodoks" olanı. matta ,markos ve luka incilleri ile bariz farklılıklar göstermesi uzun süren tartışmalar sonucu kabul edilmesine neden olmuştur. kimi hristiyanlar yuhanna ile diğer üç incili ayrı sayar. hatta diğer üç incil için farklı bir isim de kullanırlar.
  -1 ... xxxxxxxxxxx
 10. 4.
  anna malle filmi izlerken refleks olarak bağırınca * ortaya çıkan sestir.
  1 ... antilopyawrusu