1. 1.
    kendileri lefke avrupa üniversitesinde ceza hukuku genel hükümler ve ceza muhakemesi derslerini vermektedir. dersleri çok akıcı ve verimli geçer zira pratik yaşamdan bizzat ders anlatır önce hafif bi teorik bilgi ardından pratik. hukuk fakültelerinde öğretilmeyen asıl şeyleri öğretir kendini ünvan yapmaya değil iyi ceza hukukçusu yetiştirmeye adamıştır örneğin kanun nasıl okunur unsurları nasıl ayrıştırılır hangi kelime nerde neye göre anlam taşır bunları öğrencilerin bizzat anlamaları zordur öğrencileri tarafından çok sevilir
    ... erisselahattin