1. 1.
    kendini aydın sananlara da bunu eleştirme hakkı vermiştir.
    ... tribulus terrestris