1. 1.
    sanki disco... denilesi durumdur.

    alt tarafı havuz la.
    ... gina carano