1. 0.
    vegan bir iranlı kadındır.
    ... lovely bones