1. 1.
    Dine göre caiz olmayan durumdur efendim. Evet.
    ... sodomlu
  2. 2.
    Yorganla bir şeyler olmuş olabilir, uyuyordum.
    ... coni volkir