1. 1.
    yorganın ağız kısmına gelen kısmı.
    ... salvatoreadamo