1. 1.
    yeni bal konması gereken petektir.
    anlaşılan, içindeki balı bütünüyle akıtmış olan petektir.
    pörsümüş bir petek de olabilir.
    -1 ... nicki uzun