1. 1.
    Tehlikeli olabilir.

    ... judas
  2. 2.
    trafiğe kapalı bir yol ise tehlike teşkil etmeyen durumdur.
    1 ... anonim hesap