1. 1.
    hayat ile başa çıkmakta aciz kalmış, kafasını kuma/telefona gömen tiptir. elinden tutmak gerektir.
    ... bilgebarbar