1. 1.
    cuppeli ameti ve fesli bunağı çok uzen bir sorunsal gercegidir.
    -1 ... erectof