1. .
  Yola koyuldum ama, ilerlemek ne de zor;
  Şu yorucu yol var ya, ben sonuna vararak
  Rahata kavuşmayı umarken, şöyle diyor:
  'Sen ne kadar gidersen dostun o kadar ırak.'
  Beni götüren hayvan, üzüntümün yorgunu,
  Güçbelâ yürür benim dert yükümü taşırken;
  Zavallı, bir sezgiyle öğrenmiş sanki şunu:
  Binicisi hız sevmez senden uzaklaşırken.
  Kanlı mahmuzum bile onu öne süremez
  Sağrısını öfkeyle bazen dürtükleyince;
  Yalnız inilder de, başka yanıt veremez,
  O, derisini deşen mahmuzdan keskin bence.
  -çünkü o inleyişten şu doğuyor kafamda:
  -benim derdim önümde, sevincimse arkamda.

  William Shakespeare
  2 ... mulayim