1. 1.
    yol yabmakdan ziyade eksik yollar tamamlansa daha kazançlı olurdu.
    ... itoglu yourself