1. 1.
    olmaması, en iyisi tek başına.
    ... entente cordiale