1. 1.
    amsalak olmasından mütevellit bir kız tarafından bayağı parası çarpılmıştır.
    ... jimmy tudeski