1. 1.
    dibini dövdürmek isteyen tiptir.

    biri şeetsin şunu.
    ... system error