yok lan virus silinmeden once anti virs siler paa paa bilgisayar kemirmeye balar başlığı 50 karakterden uzun. (30 karakter daha uzun)