1. 1.
    192837456 kişi ile aynı abdesthaneyi kullanmak durumunda kalmaları, ağız burun sümkürülen ve ayak yıkanan ortamlara temas etmeleri ve ıslak ayaklarına mantara neden olacak şekilde çorap giymeleri göz önünde bulundurulduğunda apaçık ortada olan gerçek.
    4 -2 ... nardaninciler
  2. 2.
    beyinlerindeki mikrobun gövdeye sirayet etmesiyle de görülebilendir. hacı yağı kokusu bile bastırmaz o kokuyu.
    3 ... teflon