1. 1.
    192837456 kişi ile aynı abdesthaneyi kullanmak durumunda kalmaları, ağız burun sümkürülen ortamlara temas etmeleri ve ıslak ayaklarına mantara neden olacak şekilde çorap giymeleri göz önünde bulundurulduğunda apaçık ortada olan gerçek.
    1 -1 ... nardaninciler