1. 1.
    Acilen ama acilen yapılması gereken eylemdir.Yozgat olmazsa Konya’da iyi olabilir,zira daha büyük daha rahat sığarlar oraya.
    -1 ... yobazkiller