1. 1.
    sığır gibi evlerde durmalıdır.
    -2 ... erectof