1. 1.
    Suphesiz ki, imana getirme ameliyesidir.
    2 -1 ... templier
  2. 2.
    ama sadece dörtte birini. çok meshedince sapıtıyorlar.
    1 ... noxeca