1. 1.
    Üniversite okumasına gerek olmayan gereksiz tiptir. Evet.
    4 -2 ... oytunkaran
  2. 2.
    *ğretmen olur bunlar. Oytuş gibi. Evet.
    1 -1 ... ben hepiniz siz tek