1. 1.
    malum türküdeki garip söz öbeği.

    şimdi mi yeşillendi, zaten hep yeşil miydi.
    halkın aklıyla bu kadar oynamayın.
    ... chance boudreaux