1. .
  Yine bir sevdaya düştüm
  Aşkın elinden elinden
  Yine umman olup taştım
  Aşkın elinden elinden

  Ateş-i aşk ile yandım
  Fani cihandan usandım
  Gûyiya Mecnun'a döndüm
  Aşkın elinden elinden

  Seherlerde ağlayalım
  Dertli sînem dağlayalım
  Sular gibi çağlayalım
  Aşkın elinden elinden

  Özümü deryaya saldım
  Ona gavvâs olup daldım
  Pîrlikte hayrette kaldım
  Aşkın elinden elinden

  Derviş Himmet biçaredir
  Cihan içre avaredir
  Hem yüreği pür yaredir
  Aşkın elinden elinden *
  1 ... mulayim