bugün

islam dünyasında kazandığı nefret yüzünden alevi ya da sünni kimse çocuğuna yezid ismi koymaz... yezit, yalnızca hakaret anlamında kullanılır.
hz. peygamberin ailesini yok etme gibi bir olaya kısmende olsa imza atan bir arap.
nasıl yaptın da katlettin resulullahın gözlerinin nurlarını, nasıl yakıp yıktın islamın kalbini. çok şeyler demek istediğim ama kendimi frenlediğim, hilafeti saltanata çeviren kişinin oğlu.
islam dünyasında kimse yezid ismini koymaz. yezid islam'da hakaret gibi birşeydir. onun yerine yezid olmayan anlamında bayezid ismi kullanılır.
yezid halk türkçesinde katil anlamına gelir. ancak bu katil nasıl olmuşsa hosgoru dini islamın halifesi olmuştur.
yezit,
muaviyenin oğlu
ismini hz. Muhammed (s.a.v) takmıştır.
bu adı babası çocuğuna isim vermesi için hz. Muhammed (s.a.v)'e getirirken sakalını çektiği için almıştır.
hz. Ali ve oğulları hz. Hüseyin ve hz. Hasan onun döneminde katledilmiştir.
yezitin askerlerinin hz.Hüseyinin kafasıyla top oynamaları sonucu 1810 yılında icad olunan futbol müslüman tarihine ancak 1901 yılında girmiştir.
tahminen, cehennemin demirbaş elemanıdır. pek dindar sayılmayacak ahmedinejad bile; hz.hüseyin'i katledişini her okuduğunda, her duyduğunda gözlerinin dolmasına engel olamaz, dili damağı kurur.
(bkz: bayezit)
Adamlarıyla atlarının üstünde doğu türkistan ve anadolu topraklarında gezerek değişik dinlerden toplumların kılıç zoruyla ve tehditlerle islamiyeti benimsemelerini sağlamış olan faşist dincidir.
(bkz: Yezid Bin Muaviye)
(bkz: veled-i zina) dediğimizde sözlüğü yasal sorunlara soktuğumuz için moderatörler tarafından hakkında girdiğinhiz entry silinen kişi.
peygamber efendimiz'in torunu olan hüseyin'in kanını kerbela'da dökerek islamiyet'e büyük yaralar vermiştir. kendisi ölmemiştir hala kıta kıta dolaşmaktadır. suudi arabistan, mısır, lübnan vesaire...
(bkz: alimden zalim doğar)
(bkz: babasını da sevmezdim)
merhamet kelimesinin anlamını hayatı boyunca anlamamış, iktidar için yapılması gereken her şeyi yapacak kapasitede katil halife.
sünni aleminde bir tek türkler sevmez. bunun sebebide türklerin alevi meşrebliğindendir. islamiyetin yayılmasında bir çok hizmette bulunmuştur. yine de Allah bilir ama bir vahiy katibine lanet okumak günah olabilir.

(bkz: hz muaviye)
yobazların ısrarla savunduğu kimse. tanıdığım bütün yobazlar savunur bunu. dayanakları ise çok çok komik. neymiş muaviye peygamberi görmüşmüş ondan çok değerli bir insanmışmış. ulan adam peygamberin torununu kestirmiş daha ne yapsın ? görse ne olur görmese ne olur ?
arapların iç meselesidir beni zerre kadar ilgilendirmiyor o ayrı. ama olayları biraz da mantık çerçevesinde değerlendirmek elzemdir.
ehl-i beytten kimseyi şahsen öldürmemiş, ehl-i beyt için açıkça öldürme emri vermemiş ya da gizlice öldürülmelerini kastetmemiş ama yönetim hırsı yüzünden kerbela olayında ciddi sorumluluğu ve hatta suçu bulunan saltanat sahibi. peygamber torununun şehit olduğu andan itibaren ise maalesef halife.
nasıl bir bilgiye ve neye dayanarak öldürmedi kestirtmedi denildiğini anlayamadığım adam.
yahu orda öldürülenler sıradan insanlar değil! susuz-aç bıraktıran da mı o değildi?

hazreti ön ekinin getirilmesi ile tamamiyle hakarettir, aşağılıktır.
anlamadığım bir şekilde hz. muaviye'ye tıkladığım zaman gelen başlık. zira yezid bin muaviye, muaviye'nin kendisi değildir, bu kelime grubu muaviyenin oğlu yezid demektir.
(bkz: yezid bin muaviye)
muaviye ne ise oğlu yezid o'dur.

şüphesiz islam dini onların döneminde değiştirilmeye çalışılmış, yozlaştırılmıştır. çoğu müslüman hala emevi islamını yaşar.

emevi islamı = arap milliyetçiliği
kerbela faciası ile ilgili okuduğum bir kitapta yezid için "oruç tutmayan, tuttuğu orucu da şarapla ve içkiyle açan" ibaresi geçmekteydi. hz. hüseyin'in katledilmesinin, hz. hasan'ın zehirlenmesinin arkasında parmağı olduğu da yazılanlardandı.
adı sadece aleviler tarafından değil, türkiye'deki sünniler ki en azından iç anadolu'da, hakaret olarak kullanılan kişidir.
şianın tekfir ettiği,ehl-i sünnetin ise pek sevmeyip mesafeli durduğu biridir...yezide dair tıpkı ilk üç halife,müminlerin annesi,ehl-i beyt ayetlerinin direk muhattabı hz. aişe ve hz. muaviyedeki gibi şianın dolmuşuna binmenin yanlış olduğu düşünülmektedir...

misalen yezid kerbela faciasından önce hz.hüseyinle mektuplaşmışlardır...

bu mektuplaşma yezidin boru olmadığını göstermektedir...

yezid bin muaviyeye hz.hüseyin; iktidara kendisinin e hak olduğunu bildirdiği mektubunda hz. hüseyin buyurur ki...

''Dedem dedenden,annem annenden,babam babandan,bende senden üstünüm hilafete e hak olan benim der . ''

yezidin hz. hüseyinin mektubuna verdiği cevap ise aynen şöyledir...

''Dedenki resulullahtır onun sadece dedemden değil tüm insanlardan üstün olduğuna bütün müslümanlar inanır....annenin üstünlüğüne gelince resulullahın kızıdır ve annemden üstündür...babanın babamdan üstünlüğüne gelince ikiside ahirettedir hesapları allahadır...senin benden üstünlüğüne gelince(yezit burda ayet okur)allah mülkü dilediğine verir''

yezidin halife olduğu halde faciaya yeterince engel olamadığı için mesul tutulabileceğini fakat araştırmalarım sonucu vardığım kanaat kendisinin şianın anlattığı gibi dansözlerle raks edip insan kanıyla karışık şarap küpüne batan bir kişi olmayıp eşyanın tabiatı gereği günahkar ama müslüman bir kişi olduğu yönündedir...üstelik yezid islam ülkesine yeni topraklar katmış belli kitlelerin müslüman olmasına vesile olmuş gibi gözükmektedir...ayrıca islam medeniyetine çok büyük katkı sağlayacak emevi medreseleride bu dönemde temellendirilmişdir...zulme göz yummasına tenkite eyvallah ama müslüman olmadığına katiyen inanmıyorum...
Peygamber efendimizin torunlarını katleden pezevenktir.
Allah belasını versin.
Bazı alimler tarafından lanetlenmekle birlikte, sonradan pişman olup tövbe etmiş olma ihtimalini göz önünde bulunduranlar bu konuda temkinli davranmışlardır. Risale-i Nurda ismi, kendisine lanet etmenin caiz olup olmadığı tartışması bağlamında geçmekte; lanet getirmenin bir kazanç sağlamayacağı gibi mahzurlarına da dikkat çekilmektedir.
Kendi döneminde yaşanan feci hadiselerden dolayı Müslümanlar arasında kötü olarak anıldı. Ölümüyle, Kendisinin veliaht tayin edilmesi ve babasından sonra halifeliğe getirilmesi, hilafetin saltanata dönüşmesine ve seçimle halife olma sistemine son verilmiş oldu.
" http://www.sorularlaislam...hp?s=show_qna&id=7452 ".
kötülüğün efendisi olmayı gerçekten hakeden zattır.
12 imamlar orucu, bu lanetin katlettiği fidanların yasına tutulur.
(bkz: zalimler için yaşasın cehennem)
peygamberimizin torunlarına kıyan zalim.
(bkz: münafık) kavramının tarihi, ibretlik bir örneğidir kendisi. rivayet odur ki; emevi camilerinde namaz sonrası; hz. aliye, beddua ve hakaret etmeyen cemaate işkenceler uygulatmıştır.
zalimlerin efendisi. peygamber soyunu kurutmaya çalışan katil.
kardeşi kardeşe düşman edenlerden biri.
yezide lânet olsun,niçin uydu hevaya
Allah Allah bu ne hal yaptı l-i Abaya
Hasana ağu verdi, zulmetti şahzâdeye.
Muhibbi Al-i evlat, gel seyret,bu sahraya.
Şimr çaldı hançeri,gerden-i şah zibaya.
Lânet ola o kelbe,düşe kahr-ı Hudâya
Esen yeller haber ver,bu hali Mürtezaya;
De ki; çifte kuzular gitti darül-bekâya.
al-i Yezit zulmünün sesi çıkar semaya.
Bu ne cefadır Allah, evlad-ı Mustafaya
Hüseyin atından düştü, sahra-yı Kerbelaya,
Cibril, kurban haber ver, Sultan-ı Enbiyaya.

Çifte kübbesi düştü, arş-ı rahman ağlıyor.
Kürsü kalmış kararsız, kevn-i mekan ağlıyor.
Levh-i mahfuz kalemi, emr-i Yezdan ağlıyor.
Sidre de Cibril ağlar, melekler kan ağlıyor.
Sekiz cennet, yedi nâr, heft âsuman ağlıyor.
Matemdedir yıldızlar, ay yüzlü han ağlıyor
Gün yüzün gubar almış, cümle cihan ağlıyor.
Cennette idris ağlar, hur-i gılman ağlıyor.
Seher yeli durukmuş, durgun umman ağlıyor.
Kerbela çöllerinde çifte civan ağlıyor.
Hüseyin atından düştü, sahra-yı Kerbelaya,
Cibril, kurban haber ver, Sultan-ı Enbiyaya.

Hasanım ağu içti, leb-i sükker ah çeker.
Hüseyin atından düştü, kime şikâr ah çeker.
Nerde kalmış acaba Bak Zülfikâr ah çeker.
Alinin on bir oğlu yerde yatar ah çeker.
Fatma nene,ciğeri sızlar, sızlar ah çeker.
Ümmügülsüm, Rukiye çifte Nigar ah çeker.
ibrahim, Kasım ağlar, kılar zâr zâr ah çeker.
Hatice ana duymuş, yavrum diyer ah çeker.
Meryem, Asiye gelmiş, ağlar ağlar ah çeker.
Havva, Hasan, Hüseyinim diyer diyer ah çeker.
Hüseyin atından düştü, sahra-yı Kerbelaya,
Cibril, kurban haber ver, Sultan-ı Enbiyaya.

Hazreti dem lişan, Nebi Ziba ağladı.
idris Firdevs içinde kasr-ı âlâ ağladı.
Nuh ile Hud, Salihî düştü zâra ağladı.
Yakup,Yusuf, Şuayib, Lût, hem Yahya ağladı.
Zekeriya zikrinde, Turda Musa ağladı.
Mekke, Medine, Kubeys, Tur-i Sina ağladı
Dahi Harunla Davut, Süleyman da ağladı.
Cercisi biçer hızar, ilyas da ya ağladı.
ilyasa, Zülküflü hem Meryem ana ağladı.
Hüseyin atından düştü,sahra-yı Kerbelaya,
Cibril, kurban haber ver, Sultan-ı Enbiyaya.

Abubekir, Ömere bu zarardır Osmana,
Cümle Kureyş ensarın düştü ah u figana.
Al-i Yezit, boyadı çifte kuzun al kana.
Ey Server-i Enbiya, sen bunu de Süphana.
O gün ola göreydim Yezit düşe nirâna,
Sırattan seyredeydim, geçeriken o yana,
Cümle nebiler ümmet, sallanarak cinana.
Huriler karı gelir Hüseyin ile Hasana
Fatma ana şâd olur, müjde gider Rıdvana.
Hüseyin atından düştü, sahra-yı Kerbelaya,
Cibril, kurban haber ver, Sultan-ı Enbiyaya.

Medine dağlarında süsemle sümbül ağlar.
Husırat metel atmaz, esmez olmuş yel ağlar.
Dağlar ingil ingilder, sular sarhoş sel ağlar.
Cümle kuşlar figanda, bak dertli bülbül ağlar.
Viranede baykuşlar, hû çeker yıl yıl ağlar.
Kerbelaya kulak ver, sahra ağlar, çöl ağlar.
Biten otlar baş eğmiş, çimen çiçek, gül ağlar.
Lânet olsun Yezide şah u geda kul ağlar.
Ey Mürteza gel yetiş, binekte düldül ağlar,
Hasanım ağu içmiş, göz yaşları sel ağlar.
Kerbela imdat ister, gözedirler yol ağlar.
Hüseyin atından düştü, sahra-yı Kerbelaya,
Cibril, kurban haber ver, Sultan-ı Enbiyaya.

CEMAL HOCA Yezidi yara tabşır kahrola.
Ah çekuben ağla gel, zâra tabşır kahrola.
Lânet âl-i Yezide, ere tabşır kahrola.
Yüz on dört sûredeki sıra tabşır kahrola.
Hazreti Nurdan düşen tere tabşır kahrola.
Yüz sühufun serveri çâra tabşır kahrola.
Bin bir kelam tuhfesi tûra tabşır kahrola.
Bu davayı tehir et, haşre tabşır kahrola.
al-i Yezit sevkolur, nâra tabşır kahrola.
Alır bidadı anda, bire tabşır kahrola.
Hüseyin atından düştü, sahra-yı Kerbelaya,
Cibril, kurban haber ver, Sultan-ı Enbiyaya.
allah muhafaza cehenneme gittiniz diyelim bize anlatılan birazda mizah içeren o klasik kazan odun sahnesini düşünün...siz normal bir günahkar olarak kazanda yanıyorsunuz ya; heh işte kafanızı çevirin bakın altınıza ordaki odun yeziddir işte...allah cezasını verdi, veriyor ve daha da verecek inşallah...
hakkında gireceğim entry büyük ihtimalle çaylaklık cezasına çarptırılmama neden olacak yaratık.

firavun muaviye'nin firavun oğlu. babaannesi,hazreti hamza'nın ciğerini çiğneyen hind isimli rakkasedir.
caninin tekidir. kendi soyu resmen peygamber soyu düşmanıdır. islam dininede islamı bozmak için girmişlerdir.
kin besleyenler için kullanışlı bir aparattır. her ortam ve duruma uyum sağlar.
hesabı allaha olan kimse.

bazı kimseler kurandaki ehl-i beyt ayetlerinin direk muhattabının hz. ayşe(r.a) ve diğer peygamber hanımları olduğunun söylenmesinden rahatsızlık duymuşlar.

evvela ehl-i beyt(ev halkı) ayetlerinin öncesi ve sonrasına bakmak gerekiyor.

''ahzap suresi

28. Ey Peygamber! Hanımlarına de ki, "Eğer dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size mut'a vereyim ve sizi güzelce bırakayım."

29. "Eğer Allah'ı, Resülünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki Allah içinizden iyilik yapanlara büyük bir mükafat hazırlamıştır."

30. Ey Peygamber'in hanımları! içinizden kim apaçık bir çirkinlik yaparsa onun cezası iki kat verilir. Bu Allah'a göre kolaydır.

31. içinizden kim Allah'a ve Resülüne itaat eder ve salih bir amel işlerse, ona mükafatını iki kat veririz. Biz ona bereketli bir rızık hazırlamışızdır.

32. Ey Peygamber'in hanımları! Siz, kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınıyorsanız (erkeklerle konuşurken) sözü yumuşak bir eda ile söylemeyin ki kalbinde hastalık (kötü niyet) olan kimse ümide kapılmasın. Güzel (ve doğru) söz söyleyin.

33. Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resülüne itaat edin. Ey ehl-i beyt(Peygamberin ev halkı)! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.

34. Siz evlerinizde okunan Allah'ın âyetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah en gizli şeyi bilendir, hakkıyla haberdardır ''

zerre kadar akıl ve mantık sahibi tarafsız ve insaflı kimse bu ayetlerden ev halkı olarak evvela peygamber hanımlarından bahsedildiğini anlar.

ehl-i beyt yani ev halkı deyince aklımıza ilk başta amcamızın oğlu gelmez. elbette eş ve çocuklar gelir.ki ayetin öncesi ve sonrasıyla bütünlüğüyle bakıldığında hitap evvela peygamber eşlerinedir.

peki hz. ali nin ehl-i beyt olduğuna ilişkin hadisleri nasıl anlamak lazımdır. ehl-i beyt ayetlerinin direk muhattabı peygamber hanımları ve sonrasında çocukları iken allah resulu hz. ali ve ailesini ehl-i beyte dahil etmiştir.(ehl-i aba). peygamber hanımları zaten ehl-i beyttendir. hz. ali ise ehl-i beyte dahil edilmiştir. bu dahil ediş hz. ali ile de sınırlı kalmamış diğer amca çocuklarını ve amcası hz. abbasıda ehl-i beyte dahil etmiştir. hatta bununlada yetinmemiş aslında bir iranlı olan ve hz. muhammed(a.s) ile hiç bir hısımlığı bulunmayan hz. selman-ı farisiyide ehl-i beyte dahil etmiştir.

zaten düşünmek lazım. hz. ali amca çocuğu diye ehl-i beyt sayılmışsa hz. abbas,resulullaha, amcası olması sebebiyle daha yakın. yok hz. ali resulullahın damatı diye ehl-i beyt ise o zamanda hz. osman resulullahın iki kere damadı.

dolayısıyla ehl-i beyt eş,çocuklar,yakın akrabalardan oluşan geniş bir tabir olarak tefsir olunmakla beraber ayetin doğrudan muhattabı peygamber hanımları ve dolayısıyla onlardan biri olan hz. ayşeden başkası değildir.
osmanlı hanedanında ali isminin olmaması aksine bayezit isminin yaygın kullanılmış olmasıyla çok ilgili olduğunu düşündüğüm şahıs.
hareket ve davranışlarıyla tipik bir araptır.
koskoca arabistandan zaten bir avuç adam çıkmış bu arapta onlara kin beslemiştir.
bu kişiye hz. muaviye denilebiliyor ise biz guti reyize ''hz. guti'' dediğimizde niye kuyruğuna basılmış gibi vraklıyorsunuz?..
dinle imanla allahla ilişkisinin sınırı entrylerinden belli zevatın konu hz. muaviye ve yezid olunca sıkı allahçı kesilivermeleri aslında konunun hakikatı hakkında fikir vermektedir.

neymiş emeviler saltanatçıymış bu sebeple tü kakaymış.

bu cahil zevat bilmez ki;

hz. aliden sonra haşimilerin başına hz. hasan,hz. hasandan sonra hz. hüseyin,hz. hüseyinden sonra muhammed el hanifiyye(hz. ali nin hz. fatımadan olmayan oğlu) geçti. bu kimselerin ortak özelliği hz. alinin oğlu olmaları idi.

gene emeviler akrabalarını kayırmakla suçlanır. gene bu zır cahiller bilmez ki, hz. alinin halifeliği döneminde muhammed bin ebubekir hariç tüm valileri haşimidir ve yakın akrabasıdır. ki hariciler bu sebeple hz. ali ye isyan ettiler.

evet hayal ve ezber denizinden geçip gerçeklik sahiline varınca tablo bu.

şii propagandaların tesiriyle cahilce küfredilen hz. muaviye; afganistan ın,maveraünnehirin,semerkandın,nişaburun,belhin,2. kere kudüsün,cezayirin,sicilyanın,rodosun ve dahi nice ülke ve yurtların büyük fatihidir. yezidinde babasından az kalır yanı yoktu. babasının sağlığında istanbulu kuşattı kendi liderliğinde kuzey afrika baştan başa feth edildi.ikisi,az zamanda(22 yıl) islam ülkesini hindistandan avrupa kıyılarına orta asyadan kuzey afrikaya büyüttüler.

islam medeniyetinin yarısından fazlası emevi eseridir. islamın yayılmasında ve özellikle endülüs döneminde taçlanan bilimsel gelişmelerde benzersiz bir hız yakaladılar. emevilerden daha ehil bir kadro islam aleminde çıkmamıştır. iddia ediyorum emeviler gibi bir kadro bir kere daha islam aleminde çıksaydı dünyanın yarısı müslüman olur ve insanlığının rönesansını müslümanlar gerçekleştirirdi.

hal böyleyken insaf etmek lazım.
muhtemelen mezhebinden oldukları ebu hanife'nin hayatını bilmeyen zatların korumaya çalıştığı, anadolu'daki anlamıyla tam bir yezit.

şii propagandası, alevi propagandası eyvallah... ama be hey adem, senin 'imam-ı azam' dediğin adam da mı boş yere isyan etmiş emevilere? ha yok aga ben hanefi değilim diyorsan bilemem.

bu arada, yezit ismini kullanmada kimse anadolu'daki sünnilere bok atmasın, bu konuda en son laf edilecek sünni kesim anadoludadır. * * osmanlı hanedanlığında ali yoktur demek ise bambaşka bir safsatadır. ha bu isimde sultan yoktur deniyorsa doğrudur. *
islamın temel presiplerinden biri ''bir kimsenin günahını bir başkasının çekmeyeceğidir'' hişamın günahını velid, velidin günahını haccac, haccac'ın günahını yezid, yezidin günahını amr çekmez.

kendiside bir emevi olan müminlerin emiri,peygamberin iki kere damadı hz. osman ı zinnureyn i katleden güruh hz. ali taraftarı gözüktüler bunda hz. ali nin günahı yok idi.aynen öyle de, yezid bin muaviye de askerlerinin günahından mesul olmaz. (zira zahirde katliamı gerçekleştirenleri haps etmiş,zeynelabidin dahil haşimi esirleri izzeti ikramla sarayda barındırarak korumalar eşliğinde yolcu etmiştir. hadisenin batınında başka işler var ise de bu mecusi kiniyle hareket eden bir kısım iranlılara zahir olmuş değildir. dolayısıyla mesuliyeti var ise hesabı allahadır,iranlılara değil.) ha keza imam ı azam a zulmeden idarecinin günahı hz. muaviye'ye,ömer bin abdülaziz'e veya yezit bin muaviye'ye ait değildir.

imam-ı azam'ın memnuniyetsizliği dönemseldir. emevi düşmanı olmak başka bir şeydir. bir emevi yöneticiyle ters düşmek ayrı bir şeydir.

emevilerin islama hizmet etmiş olduğu realitesi başka bir şey, bir kısım emevinin kötü işler yapması ayrı bir şeydir.

ayrıca şöyle bakmak lazım osmanlılarda islama büyük hizmetler yapmış gerçekten islamı yaşamış ve yaşatmış bir devlettir. ama bu osmanlı sultanlarının peygamberler gibi ismet sıfatına haiz,günahsız,hatasız,kusursuz melek misal zatlar olduğunu göstermez. aynı durum emeviler içinde,haşimiler içinde geçerli.
pek çok düşmanından daha ahlaklı ve haysiyet sahibi olduğu kuzey afrika fethederek pek çok yurtların müslüman olmalarına vesile olmasından belli olan,ilk anadolu seferi ve istanbul kuşatmasının kumandanı müslüman devlet ve siyaset adamı.
yezid'in islam düşmanı olduğu hiçbir muteber kitapta yazmaz. hatta içki içtiğine dair olan iddialar da itibar görmüş değildir. günahı sevabı kendinedir ve ümmetin ileri gelenlerinin reyi ile halife seçilmiştir. hz. hüseyin'in şehadetine karıştığını iddia etmek ise cahillikten ve yaltakçı abbasi tarihçilerine aldanmaktan başka bir şey değil. orduyu oraya düzeni sağlamaya göndermiş, mübarek babasının, "aman elini hz. hüseyin'in kanına bulama, küfeliler onu sana isyana teşvik edebilir" nasihatine uyararak ibn-i ziyad'ı da uyarmış, hz. hüseyin'i sulha çağırmasını istemiştir.

hz. hüseyin'in katili veya katilleri netlik kazanmamakla birlikte, bir kısma göre şimr iken bir kısım zevata göre bizzat çapulcu küfeliler bu acı olayı gerçekleştirmiştir.

bu tür fitne uyandıran olaylar, cahil ve yaltakçı tarihçilerden değil islam kitaplarından öğrenilir.

daha geniş okumak isteyenler için:

https://denizbalaban.blog...baz-tartsmal-isimler.html
hz. hüseyin in katline neden olan halife.

şu bir gerçektir ki yezid hz. hüseyin in katlini istememekle birlikte onun katline üzülmüş de değildir. hatta hz. hüseyin in kesik başının önüne konulduğu ve bir çubukla o mübarek insanın dudakları ile oynadığı söylenir.

bu sebeple işi allah a kalmıştır ki hiçte kolay değildir. ben zaten yezid in masum olduğuna da kesinlikle inanmıyorum.
hakkında yazılanları gördükçe bu insanlığa şu şartlar layık aq dediğim ....
diyorum zira ne yazsam siliyorlar!

namaz kıldığından bahsetmiş biri. cennetten gelen suyla abdest alsa affolur mu sizce o iki gülün katledilişi? allah bilir...

ama burada bazı gerizekalıların büyük insan olarak addetmesi ve hatat yetinmeyip hazreti önekini de getirmeleri beni çileden çıkartıyor.

kardeşim ne aliviyim ne sünni. hatta neden bir mezhep seçmek zorundayım ku'ran-ı kerim var peygamberim var diyenlerdenim.

şimdi bana biri gelip o öldürmedi onları demesin. diyen için de tek sözüm denizler ortasında susuz kalasın!
timur'un şam'ı fethettiğinde mezarını açtırıp günler boyunca askerlerini işettiği ve daha sonra da cesedini ateşe verdiği emevi halifesidir.
tüm müslüman alemi tarafından adı tarihe lanetlenerek geçirilmiştir. öyle ki hiçbir müslüman çocuğunun adı olamamıştır 'yezid' onun yerine bir nefret belirtme sözü olmuştur.
(bkz: mikrop)