1. 1.
    Geçmiş davranışların gelecek davranışı belirlemede en etkili yol gösterici olduğu görüşü üzerine kurulmuş bir mülakat çeşididir. Amaç, görüşme sırasında adayların yetkinliklerini anlayabilmektir. işin gerektirdiği yetkinlikleri ölçmek için belirli durumları içeren sorular sorulur.

    Adayların, cevaplarını deneyimlerine dayandırmalarını sağlar.

    Arayışta olduğunuz pozisyon için gerekli yetkinlikleri belirleyerek her yetkinlik özelinde benzer soru örnekleri oluşturulabilir. Soruların cevapları adaylardan alınırken unutulmaması gereken nokta mutlaka somut, yaşanmış olaylardan örnekler verilmesi gerektiğidir.
    1 ... aminiyiyim sulfat