1. 1.
    kimse tarafından anlasilamayacak bir sorunsal olasiligidir.
    ... erectof