bugün

Sizin kadar cabalamadan elde edilen degerlerin kar$iliginin sizden fazla olmasi gibi hissetme durumu.
Birçok konuda kusurlu ve eksik olan insanda varolan his hödüsü şüphesiz.. yetersizlik hissi insanın eksik yanını tamamlama çabasında itici güç olabilir doğru kullanılırsa eğer..
frank falan intihar etsin o zaman...
yani yetersizsen bir konuda kusura bakma ama yetersizsindir. kendisini bence bir insanın yetersiz görmesine gerek yok.