1. 1.
    karakoy'den tophane'ye giderken sahil kisminda yer alan bir camii. dindar mafya elemanlari burada ibadet eder.*
    ... laz pacino