1. 1.
    Bu gece sayıları oldukça fazla olan kızlardır. Evet.
    -2 ... oytunkaran